Over Filantropie in Nederland


Filantropie in Nederland streeft ernaar om grote gevers en non-profit organisaties beter op elkaar te laten aansluiten, zodat ze samen meer impact kunnen creëren.

 

Klik hier om de infographic te vergroten

Klik hier om deze infographic te vergroten

In een sector waar een toenemende druk staat op fondsenwerven, richten steeds meer non-profit organisaties zich – naast bijvoorbeeld kleine gevers en bedrijven – ook op de particuliere ‘grote gever’.
 
Alhoewel de idealen veelal overeenkomen, lijkt het vaak alsof grote gevers en non-profit organisaties een andere taal spreken.Als zij elkaar beter zouden begrijpen, kunnen organisaties beter inspelen op de behoeften van de gever en gaat deze met plezier meer geven.
 
Filantropie in Nederland heeft een grootschalig onderzoek gedaan met het doel de verschillende belevingswerelden van non-profit organisaties en grote gevers in kaart te brengen en een brug te bouwen die hen nader tot elkaar brengt.
 
Wat dit onderzoek uniek maakt, is dat het voor het eerst diep ingaat op de relatie tussen grote gevers en non-profit organisaties en de verwachtingen die zij hieromtrent hebben. Meer dan 1300 respondenten hebben meegedaan aan de online enquête en 40 aan de diepte interviews.
 
De resultaten en conclusies van het Grote Gever Onderzoek 2015 zijn verwerkt in een handzame rapportage, met praktische conclusies, aanbevelingen en tips, die voor iedereen kosteloos te downloaden is. Dit om non-profit organisaties, filantropie intermediairs en adviseurs te helpen direct beter in te kunnen spelen op de behoeftes van grote gevers en voor grote gevers om met plezier en voldoening meer kunnen gaan geven.

 

Filantropie in Nederland is een sectorbreed initiatief, ondersteund door meer dan 60 partners die het gezamenlijk doel hebben om filantropie in Nederland een positieve impuls te geven.